Odtlačok a ochrana údajov

Centrum pre malé zvieratá Bruck GmbH

Podľa § 5 ods. 1 rakúskeho zákona o elektronickom obchode (ECG) a § 24 zákona o médiách sa týmto vyhlasujeme za prevádzkovateľa tejto webovej stránky:

Centrum pre malé zvieratá Bruck GmbH
Dr. med. vet. Juraj Lieskovský
Mag. med. vet. Karin Höflingerová

Sportplatzstraße 1b
5671 Bruck an der Glocknerstraße
Rakúsko

Tel.: +43 6545 6850
E-mail: info@kleintierzentrum-bruck.at


Koncepcia, návrh obrazovky a technická realizácia:

Pinzweb.at GmbH & Co KG
Raiffeisenstraße 4 (prízemie)
A-5671 Bruck an der Großglocknerstraße
Tel.: +43 6545 20340
Fax: +43 6545 20340-1
Web: www.pinzweb.at
E-mail: office@pinzweb.at


Obsah online ponuky

Spoločnosť Kleintierzentrum Bruck GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytnutých informácií. Nároky na náhradu škody voči spoločnosti Kleintierzentrum Bruck GmbH týkajúce sa materiálnych alebo nemateriálnych škôd spôsobených použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych alebo neúplných informácií sú zásadne vylúčené, pokiaľ neexistuje dôkaz o úmyselnom konaní alebo hrubej nedbanlivosti zo strany spoločnosti Kleintierzentrum Bruck GmbH. Všetky ponuky sa môžu zmeniť a nie sú záväzné. Spoločnosť Kleintierzentrum Bruck GmbH si výslovne vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo vymazať časti stránok alebo celú ponuku bez predchádzajúceho upozornenia alebo dočasne alebo trvalo ukončiť jej zverejňovanie.


Referencie a odkazy

V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na externé internetové stránky, tzv. Centrum pre malé zvieratá Bruck GmbH záväzok zodpovednosti by nadobudol účinnosť len v prípade, že by Centrum pre malé zvieratá Bruck GmbH má vedomosť o obsahu a že by bolo technicky možné a rozumné zabrániť používaniu v prípade nezákonného obsahu. Spoločnosť Kleintierzentrum Bruck GmbH týmto výslovne vyhlasuje, že v čase vytvorenia odkazov boli príslušné prepojené stránky bez nezákonného obsahu. Spoločnosť Kleintierzentrum Bruck GmbH nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn, obsah alebo autorstvo odkazovaných stránok. Z tohto dôvodu sa spoločnosť Kleintierzentrum Bruck GmbH týmto výslovne dištancuje od obsahu všetkých odkazovaných stránok, ktoré boli zmenené po vytvorení odkazu. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy a referencie uvedené na vlastnej webovej stránke spoločnosti, ako aj na záznamy tretích strán v službách zriadených spoločnosťou, ako sú knihy hostí, diskusné fóra, konferencie a podobne. Za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a najmä za škody vzniknuté v dôsledku používania alebo nepoužívania takýchto informácií zodpovedá výlučne poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje, a nie ten, kto na príslušnú publikáciu iba odkazuje prostredníctvom odkazov.


Autorské právo a právo ochranných známok

Obrázok: Vlastný, Envato Elements

Spoločnosť Kleintierzentrum Bruck GmbH sa snaží dodržiavať autorské práva na grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty použité vo všetkých publikáciách, používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré sama vytvorila, alebo používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty bez licencie. Všetky názvy značiek a ochranných známok uvedené na webovej stránke a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Samotná zmienka o ochrannej známke neznamená, že nie je chránená právami tretích strán! Autorské práva na publikované objekty vytvorené samotnou spoločnosťou Kleintierzentrum Bruck GmbH zostávajú výhradne na vlastníkovi stránok. Akékoľvek kopírovanie alebo používanie objektov, ako sú diagramy, zvuky alebo texty, v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez súhlasu spoločnosti Kleintierzentrum Bruck GmbH.


Autorské práva/zodpovednosť

Vzhľadom na technické vlastnosti internetu nie je možné zaručiť pravosť, správnosť a úplnosť informácií poskytovaných na internete. Neposkytuje sa ani žiadna záruka na dostupnosť alebo fungovanie danej webovej stránky a jej obsahu. Akákoľvek zodpovednosť za priame, nepriame alebo iné škody, bez ohľadu na ich príčiny, vyplývajúce z používania alebo nedostupnosti údajov a informácií na tejto webovej stránke je vylúčená v rozsahu povolenom zákonom. Obsah tejto webovej stránky je chránený autorskými právami. Informácie sú určené len na osobné použitie. Akékoľvek ďalšie použitie, najmä ukladanie do databáz, rozmnožovanie a akákoľvek forma komerčného použitia, ako aj sprístupnenie tretím stranám, a to aj čiastočne alebo v prepracovanej podobe, je bez súhlasu príslušnej organizácie zakázané. Od akejkoľvek integrácie jednotlivých stránok našej ponuky do externých rámcov je potrebné upustiť.


Iné

Ak časti alebo jednotlivé podmienky tohto vyhlásenia nie sú zákonné alebo správne, obsah alebo platnosť ostatných častí zostáva touto skutočnosťou neovplyvnená.


Služba Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o aktivite na webovej lokalite pre prevádzkovateľov webovej lokality a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webovej lokalite a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Ak si neželáte, aby sme analyzovali vašu IP adresu, nastavenie jazyka, koncové zariadenie atď., odporúčame použiť doplnok prehliadača Google Analytics a deaktivovať službu Google Analytics. Doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics vám poskytuje väčšiu kontrolu nad tým, ktoré údaje o navštívených webových stránkach zhromažďuje služba Google Analytics. Tento doplnok oznamuje JavaScriptu (ga.js) služby Google Analytics, že sa do služby Google Analytics nemajú prenášať žiadne informácie o návšteve webovej lokality.

Ak chcete túto funkciu používať, stiahnite si a nainštalujte doplnok pre svoj aktuálny webový prehliadač. Doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics je k dispozícii pre prehliadače Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari a Opera.

Stiahnite si
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de%20verlinkt%20werden


Ochrana údajov a súbory cookie

Politika ochrany osobných údajov podľa zákona o telekomunikáciách (TKG) a zákona o ochrane údajov (DSG)

Spracovanie údajov

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom webovej stránky alebo e-mailu, sa spracúvajú len na účely korešpondencie s vami a len na účely, na ktoré ste nám svoje údaje poskytli. Poskytnuté údaje budú postúpené len príslušnému úradu spoločnosti.

Ubezpečujeme vás, že vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ to nebude vyžadovať zákon.

Ukladanie údajov

Údaje, ktoré nám boli poskytnuté, sa uchovávajú len do splnenia účelu, na ktorý nám boli zverené. Ak sa majú dodržiavať zákonné lehoty uchovávania, dodržujú sa.

Ak už nesúhlasíte s uchovávaním vašich osobných údajov, na váš pokyn uložené údaje vymažeme. Ak sa vaše osobné údaje zmenili, opravíme ich po tom, ako vás budeme informovať.


Zmena nastavení súborov cookie

V nastaveniach prehliadača (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) môžete určiť, ktoré súbory cookie chcete povoliť alebo odmietnuť. Kde presne nájdete tieto nastavenia, závisí od vášho prehliadača. Príslušné nastavenia môžete nájsť pomocou funkcie nápovedy vo vašom prehliadači


Riešenie sporov online

Nariadenie EÚ o riešení spotrebiteľských sporov online (č. 524/2013) je účinné od 9. januára 2016. Spory medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi v súvislosti s online kúpnymi zmluvami alebo zmluvami o online službách možno riešiť prostredníctvom tejto online platformy. http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá. Používame ich výlučne na určený účel a tretím stranám ich odovzdávame len vtedy, ak prispievajú k naplneniu účelu na základe našich výslovných pokynov. Podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov(GDPR) a podľa Spolkovej zbierky zákonov 2017/120(LINK) Rakúskej republiky s konečnou platnosťou 25.5.2018 majú používatelia právo na požiadanie a bezplatne získať informácie o osobných údajoch, ktoré o nich uchovávame. Okrem toho má každý zákazník alebo používateľ právo kedykoľvek opraviť nesprávne údaje, zablokovať a vymazať svoje osobné údaje, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnou povinnosťou uchovávať alebo oznamovať takéto údaje.

This website uses cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features, and to analyze traffic to our website. We also share information about your use of our website with our social media, advertising and analytics partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that have been collected as part of your use of the Services.

data protection
This website uses cookies so that we can offer you the best possible user experience. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognizing you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Marketing & Statistics
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site and the most popular pages. Leave this cookie enabled helps us to improve our website.

Google Tag Manager
This is a tag management system. Using the Google Tag Manager, tags can be integrated centrally via a user interface. Tags are small pieces of code that represent activitiescan track. Script codes from other tools are integrated via the Google Tag Manager. The Tag Manager makes it possible to control when a specific tag is triggered.