Služby

Centrum pre malé zvieratá Bruck

 • Interná medicína
 • Chirurgia mäkkých tkanív
 • Ortopedická chirurgia kostí a chrbtice
 • Dentálna hygiena a zubná chirurgia
 • Laboratórium
 • Röntgen – autorizované röntgenové centrum HD
 • Ultrazvuk
 • EKG
 • Laser a fyzioterapia
 • Pohotovostná medicína
 • Ústavná liečba