Afdruk & gegevensbescherming

Klein Dierencentrum Bruck GmbH

Overeenkomstig artikel 5, lid 5, van de richtlijn. 1 van de Oostenrijkse wet op de elektronische handel (ECG) en § 24 van de mediawet, maken wij ons hierbij bekend als exploitant van deze website:

Klein Dierencentrum Bruck GmbH
Dr. med. dierenarts. Juraj Lieskovsky
Mag. med. vet. Karin Höflinger

Sportplatzstraße 1b
5671 Bruck an der Glocknerstraße
Oostenrijk

Tel.: +43 6545 6850
E-mail: info@kleintierzentrum-bruck.at


Concept, schermontwerp en technische uitvoering:

pinzweb.at GmbH & Co KG
Raiffeisenstraße 4 (begane grond)
A-5671 Bruck an der Großglocknerstraße
Tel.: +43 6545 20340
Fax: +43 6545 20340-1
Web: www.pinzweb.at
E-mail: office@pinzweb.at


Inhoud van het online-aanbod

Kleintierzentrum Bruck GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Kleintierzentrum Bruck GmbH met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Kleintierzentrum Bruck GmbH. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Kleintierzentrum Bruck GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.


Referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina’s, zogenaamde “links”, die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de Klein Dierencentrum Bruck GmbH een aansprakelijkheidsverplichting zou pas in werking treden indien de Klein Dierencentrum Bruck GmbH kennis heeft van de inhoud en dat het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. Kleintierzentrum Bruck GmbH verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, de desbetreffende gelinkte pagina’s vrij waren van illegale inhoud. Kleintierzentrum Bruck GmbH heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert Kleintierzentrum Bruck GmbH zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website van het bedrijf en voor vermeldingen door derden in door het bedrijf opgezette diensten zoals gastenboeken, discussieforums, mailinglijsten en dergelijke. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, en niet degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.


Auteursrecht en merkenrecht

Beeld credits: Eigen, Envato Elements

Kleintierzentrum Bruck GmbH streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door Kleintierzentrum Bruck GmbH zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de eigenaar van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van Kleintierzentrum Bruck GmbH niet toegestaan.


Auteursrecht/aansprakelijkheid

In verband met de technische kenmerken van Internet kan geen garantie worden gegeven voor de authenticiteit, de juistheid en de volledigheid van de op Internet verstrekte informatie. Evenmin wordt enige garantie gegeven voor de beschikbaarheid of het functioneren van de betreffende website en de inhoud ervan. Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade, ongeacht de oorzaak daarvan, die voortvloeit uit het gebruik of de niet-beschikbaarheid van de gegevens en informatie op deze website, is uitgesloten voor zover de wet dat toestaat. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Elk verder gebruik, met name opslag in gegevensbanken, verveelvoudiging en elke vorm van commercieel gebruik, alsmede openbaarmaking aan derden, zelfs gedeeltelijk of in gewijzigde vorm, zonder toestemming van de respectieve organisatie is verboden. Van integratie van afzonderlijke pagina’s van ons aanbod in externe frames dient te worden afgezien.


Andere

Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de overige delen onaangetast door dit feit.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Als u niet wilt dat uw IP-adres, taalinstelling, eindapparaat, enz. door ons worden geanalyseerd, raden wij u aan de Google Analytics browser add-on te gebruiken om Google Analytics te deactiveren. De browser add-on voor het deactiveren van Google Analytics geeft u meer controle over welke gegevens over bezochte websites door Google Analytics worden verzameld. De add-on vertelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics mag worden doorgegeven.

Als u deze functie wilt gebruiken, downloadt en installeert u de add-on voor uw huidige webbrowser. De browser add-on om Google Analytics te deactiveren is beschikbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera.

Download
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de%20verlinkt%20werden


Gegevensbescherming & cookies

Privacybeleid volgens de telecommunicatiewet (TKG) en de wet op de gegevensbescherming (DSG)

Gegevensverwerking

Persoonsgegevens die u ons via een website of e-mail heeft verstrekt, worden alleen verwerkt voor correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt. De verstrekte gegevens worden alleen doorgegeven aan het verantwoordelijke kantoor binnen het bedrijf.

Wij verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Gegevensopslag

De aan ons verstrekte gegevens worden slechts bewaard totdat het doel waarvoor ze aan ons zijn toevertrouwd, is bereikt. Indien wettelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, worden deze nageleefd.

Als u niet langer instemt met de opslag van uw persoonsgegevens, verwijderen wij de opgeslagen gegevens op uw aanwijzing. Indien uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd, zullen wij deze na kennisgeving corrigeren.


De cookie-instellingen wijzigen

In de instellingen van uw browser (bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) kunt u aangeven welke cookies u wilt toestaan of weigeren. Waar u deze instellingen precies vindt, hangt af van uw browser. U kunt de overeenkomstige instellingen vinden met de helpfunctie van uw browser


Online geschillenbeslechting

Sinds 9 januari 2016 is de EU-verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (nr. 524/2013) van kracht. Geschillen tussen consumenten en ondernemers in verband met online verkoopovereenkomsten of online dienstenovereenkomsten kunnen via het volgende online platform worden beslecht. http://ec.europa.eu/consumers/odr/


De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Wij gebruiken ze uitsluitend voor het beoogde doel en geven ze alleen door aan derden als ze op onze uitdrukkelijke aanwijzing bijdragen aan de vervulling van het doel. Volgens de EU General Data Protection Regulation(GDPR) en volgens het Bundesgesetzblatt 2017/120(LINK) van de Republiek Oostenrijk met definitieve ingang 25.5.2018 hebben gebruikers het recht om op verzoek en kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij over hen hebben opgeslagen. Bovendien heeft elke klant of gebruiker te allen tijde het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn of haar persoonsgegevens af te schermen en te wissen, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting om deze gegevens te bewaren of te melden.

This website uses cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features, and to analyze traffic to our website. We also share information about your use of our website with our social media, advertising and analytics partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that have been collected as part of your use of the Services.

data protection
This website uses cookies so that we can offer you the best possible user experience. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognizing you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Marketing & Statistics
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site and the most popular pages. Leave this cookie enabled helps us to improve our website.

Google Tag Manager
This is a tag management system. Using the Google Tag Manager, tags can be integrated centrally via a user interface. Tags are small pieces of code that represent activitiescan track. Script codes from other tools are integrated via the Google Tag Manager. The Tag Manager makes it possible to control when a specific tag is triggered.