Tím

Centrum pre malé zvieratá Bruck

Dr. med. vet. Juraj Lieskovský

 • Vysokoškolský titul 19972001 – 2003
 • Univerzitné nemocnice pre zvieratá v Zürichu a Berne
 • Zameranie na chirurgiu, ortopédiu, traumatológiu
 • Člen ESVOT – člen Európskeho
  Spoločnosť pre ortopédiu a traumatológiu
 • SVÖ Dôverný veterinárny lekár

Mag. med. vet. Karin Höflingerová

 • Univerzitný diplom 20062006 – 2007
 • Prax pre malé zvieratá Mittertreffling (Horné Rakúsko)2007 – 2008
 • Prax pre malé zvieratá (Viedeň)
 • Zameranie na internú medicínu a domáce zvieratá

Barbara Starzomska

 • Štúdium veterinárnej medicíny v Krakove 2014
 • v Centre pre malé zvieratá Bruck od roku 2017

Michaela Schernthannerová

 • Veterinárna asistentka v ordinácii Bruck pre malé zvieratá od roku 2006
 • Zodpovednosť za laboratórnu diagnostiku

Laura Pleicknerová

 • Veterinárny asistent v ordinácii pre malé zvieratá Bruck

Michaela Hohenbergerová

 • Fyzioterapeut a veterinárna sestra v našej praxi od roku 2011

Erika Neumayerová

 • Špecialista na hygienu